Edamaruku St George Orthodox Syrian Church


church
Edamaruku St George Orthodox Syrian Church
Vicar 1
Rev Fr John Kuriakose
Vicar 2
Rev Fr Geevarghese John


PARISHES