Kadamattom St George Orthodox Syrian Church


church
Kadamattom St George Orthodox Syrian Church
Vicar 1
Rev Fr C M Kuriakose
Vicar 2
Rev Fr Zacharia John


PARISHES