St Johns Orthodox Valiya pally Pampakuda


church
St Johns Orthodox Valiya pally Pampakuda
Vicar 1
Rev Fr Dr John Abraham Konat Pampakuda
Vicar 2
Rev.Fr. V A Mathews


PARISHES